Titulacións > Máster en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

Mestrados

Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

En colaboración co Colexio de Economistas de A Coruña 

WEB MUCSAC UDC (Información detallada)  

 

DATA DE COMEZO DO CURSO 2016-2017: 12 DE SETEMBRO DE 2016  

Horarios 2016-2017 (pdf) (Aula Pop-3)

O Máster Universitario Oficial en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas é un título adaptado ao Espazo Europeo de Educación Superior con recoñecemento e validez en todo o territorio nacional, co obxectivo de encamiñar aos estudantes ao exercicio profesional de actividades relacionadas coa Contabilidade e a Auditoría de Contas a nivel avanzado.

 

Calendario de Exámes 2016-2017 (pdf) 

 

Cadro de profesorado para o ano académico 2016-2017 (pdf)  

 

Acceso á Guía Docente do Mestrado (ligazón) 

O plan de estudos é:

PRIMEIRO CUADRIMESTRE (TOTAL 30 CRÉDITOS)


Fundamentos de Auditoría
6 CRÉDITOS

Procedementos de Auditoría

6 CRÉDITOS

Informes de Auditoría

6 CRÉDITOS

Contabilidade superior I

6 CRÉDITOS

Normas Internacionais de Información Financeira

3 CRÉDITOS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

3 CRÉDITOS


SEGUNDO CUADRIMESTRE (TOTAL 30 CRÉDITOS)


Contabilidade sectorial

6   CRÉDITOS

Contabilidade superior II

6 CRÉDITOS

TECNOLOXÍAS DE COMUNICACIÓN E SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA A CONTABILIDADE E A AUDITORÍA

6 CRÉDITOS

SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE

3 CRÉDITOS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

3 CRÉDITOS

Traballo fin DE MÁSTER

6 CRÉDITOS


Cada crédito ECTS equivale a 8 horas de clase presencial.

En función da titulación de acceso, deberanse superar tamén determinadas materias como complemento formativo.

Ver complementos formativos

 

Documentación: Memoria do Mestrado

Para calquera información adicional, debe dirixirse a:

Fernando Ruiz Lamas
Coordinador do Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas pola Universidade da Coruña

Universidade da Coruña
Departamento de Economía Financeira e Contabilidade

Facultade de Economía e Empresa
Campus de Elviña, s/n

15071 – A Coruña
Tfno.: 981 167 050 – Ext. 4412

Fax: 981 167 070
Móbil: 690 324 492

e-mail:
fernando.ruiz@udc.es

 

Facultade de Economía e Empresa | Universidade de A Coruña

 

Páxina optimizada para Mozilla Firefox

w3c - xhtml 1.0 w3c - css 2.1 w3c - wai - aa

Deseño : GSMedia