Novas

Novas

Preinscricións Mestrados (19-04-2017)

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DOS PRAZOS DE PREINSCRICIÓN NOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS PARA SOLICITANTES PROVENIENTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS ESTRANXEIROS.


http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/calendario_academico/201617ampliacion.pdf

Volver

Facultade de Economía e Empresa | Universidade de A Coruña

 

Páxina optimizada para Mozilla Firefox

w3c - xhtml 1.0 w3c - css 2.1 w3c - wai - aa

Deseño : GSMedia