Novas

Novas

Convocatoria Erasmus para PDI e PAS (14-09-2016)

Convocatoria Erasmus + de mobilidade de persoal para docencia (STA) e formación (STT). 

Podes atopar a información nos seguintes enlaces. 

 

Convocatoria Erasmus + de mobilidade docente STA:

http://www.udc.es/ori/infprofesores/mobilidade_erasmus/STA/ 


Convocatoria Erasmus + de mobilidade de formación STT:

http://www.udc.es/ori/infPAS/mobilidadeerasmus/ 

 

Debido a un cambio na normativa Erasmus + de concesión de bolsas, que indica que dende o presente curso 2016/17 non será posible emendar os convenios financeiros unha vez realizada a mobilidade, decidiuse modificar os prazos de resolución que se viñan aplicando nas convocatorias anteriores.
 
Tal e como se explica no punto 9C das convocatorias, publicarase unha resolución das axudas de custo o último día hábil de cada mes natural, que incluirá as solicitudes recibidas ata ese momento que inclúan os acordos de mobilidade STA previamente aprobados polos centros de destino. Calquera mobilidade que se realice antes da correspondente resolución se considerará mobilidade con Bolsa Cero. 

 

Volver

Facultade de Economía e Empresa | Universidade de A Coruña

 

Páxina optimizada para Mozilla Firefox

w3c - xhtml 1.0 w3c - css 2.1 w3c - wai - aa

Deseño : GSMedia