Axenda

Axenda

Xunta de Facultade

17-03-2017

 

 

O vindeiro venres, 17 de marzo ás 10.00 horas (2ª Convocatoria) haberá unha Xunta de Facultade ordinaria, no Salón de Graos, co orde do día (ver .pdf )

 

Poden asistir, con dereito a voz,  pero sen voto, todos aqueles profesores/as, non membros, que impartan docencia nas titulacións do Centro. Se algún/ha profesor/a  precisa algunha aclaración respecto de algún punto na orde do día, pode solicitar por mail a aecono@udc.es

 

Facultade de Economía e Empresa | Universidade de A Coruña

 

Páxina optimizada para Mozilla Firefox

w3c - xhtml 1.0 w3c - css 2.1 w3c - wai - aa

Deseño : GSMedia